เทอร์โบเครื่องจักรกลอื่นๆ

turbo for DETROIT DIESEL 465945-5003S  TV8403
Detroit Diesel Industrial465945-5003S DETROIT DIESEL TV8403
เทอร์โบเรือ 465945-5003S DETROIT DIESEL TV8403
เทอร์โบเรือ 465945-5003S DETROIT DIESEL TV8403
PC400-3 TV7705 S6D125เทอร์โบรถขุด เทอร์โบรถตัดอ้อย
PC400-3 TV7705 S6D125เทอร์โบรถขุด เทอร์โบรถตัดอ้อย
PC400-3 TV7705 S6D125เทอร์โบรถขุด เทอร์โบรถตัดอ้อย
PC400-3 TV7705 S6D125เทอร์โบรถขุด เทอร์โบรถตัดอ้อย