ชุดซ่อมเทอร์โบ

ชุดซ่อมเทอร์โบของแท้
ชุดซ่อมเทอร์โบไส้กลางเทอร์โบ

468100-0000      T3 T4/T3/T4

468103-0000      TV61 4W5188,4W5189,7W9472

709143-0001      T2/T25/T28

468139-0000      TA31 PC100-5/PC200-3,5

709342-0001      T2/T25/T28

709147-0001      GT30/GT32/GT35

709147-0002      T3 T4 TA31

707897-0001=709153-0001      GT42 GT45

732252-0001      GT15 GT17 GT20 GT22

468132-0000      TA45/TA51T

468265-0000      T3 T4 TB03 TA314

750849-0001      HINO JO8C GT3576

711494-0001      GT3776